Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Soster Henkilöstöpalvelut?

Tehtävänämme on etsiä ja tarjota sote-alan ammattilaisille laadukkaita työmahdollisuuksia oikean tasoisella korvauksella ja asiakkaille suoraviivaisia, kustannustehokkaita ja yksinkertaisia ratkaisuja henkilöstövajeeseen. Näin ollen työnjako on selkeä: työntekijät ja asiakkaat voivat keskittyä omaan työhönsä. Me hoidamme loput. 

Miksi tulisin teille töihin?

Jos haluat työskennellä työpaikassa, jossa ammattilaisuutta arvostetaan ja vieläpä erinomaisella palkalla, niin tervetuloa meille!

Meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu -tunnus osoituksena laadukkaasta palvelusta. Kuulumme myös Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -ohjelmaan. 

Millaista palkkaa maksatte?

Ammattilaisen työstä kuuluu maksaa ammattilaisen palkkaa.

Maksamme aina yli työehtosopimusten mukaan palkkoja. Palkka riippuu sijainnista ja sopimuksesta.

Tämän lisäksi maksamme työvuorolisät ja vuosilomaan liittyvät 9% lomakorvauksen ja lomarahan.

Sisältääkö ilmoitettu palkka lomakorvauksen?

Ilmoitetut palkat eivät sisällä lomakorvausta, vaan se maksetaan erillisenä korvauksena. 

Syy miksi teemme näin johtuu seuraavasta: Jos yritys ilmoittaa palkaksi esim. 3000€(sis. lomakorvaus), niin tällöin todellinen palkkataso hämärtyy, ja on tosiasiassa useita satoja euroja pienempi kuukaudessa.

Milloin maksatte palkat?

Maksamme palkat kahdesti kuukaudessa:

1-15 päivien vuoroista kuukauden viimeinen arkipäivä

16-31 päivien vuoroista seuraavan kuukauden 15. päivä

Mitä työehtosopimusta käytätte?

Käytämme yksityistä sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Kuinka saan tietoa uusista työvuoroista?

Käytössämme olevan sovelluksen ansiosta tieto uusista vuoroista tulee suoraan puhelimeesi. Voit käyttää sovellusta myös tietokoneen nettiselaimessa. 

Olenko oikeutettu työterveyteen?

Kyllä vain! Työterveyshuoltomme on Terveystalossa. Voit asioida oman paikkakuntasi Terveystalon toimipisteessä.

Olenko oikeutettu sairausajan palkkaan?

Maksamme sairausajalta palkkaa yksityisen sosiaalihuollon työehtosopimuksen mukaan.

Millaisia ominaisuuksia työnhakijalla tulisi olla?

Meille ovat tervetulleita kaikki ammattilaiset, jotka viihtyvät hoitoalalla ja kokevat tekevänsä arvokasta työtä. 

Miksi vaaditte suomen kielen osaamista?

Hoitoalan työntekijät kohtaavat monenlaisia ihmisiä, joilla voi olla terveydentilastaan johtuen hankala tulla ymmärretyksi. Lisäksi monelle hoidettavalle henkilölle hoitajan käynti saattaa olla päivän ainoa kontakti, joten on tärkeää, että hoidettava kokee tulleensa kohdatuksi. 

Kielen osaamisen varmistamisella myös hoidon laatu ja palvelu pysyvät tasaisena. Näiden syiden vuoksi edellytämme työntekijöiltämme vähintään tyydyttävää suomen kielen osaamista.